Periodontologia: Zarządzanie chorobą przyzębia

Lepsze zarządzanie chorobą przyzębia

W ciągu ostatniej dekady wzrosło zapotrzebowanie na periodontologię. Obecnie prawie 40% pacjentów cierpi na zapalenie przyzębia w stopniu łagodnym do umiarkowanego.

Nawet przy zachowaniu najlepszej higieny jamy ustnej, pacjenci nadal mogą zmagać się z chorobą przyzębia. Mogą one również wpływać na wiele innych obszarów zdrowia i dobrego samopoczucia takich jak choroby serca, udar mózgu czy nowotwór. Pod wieloma względami to wszystko zaczyna się od optymalnej opieki periodontologicznej.

Zamiast monitorować pacjenta i odsyłać go do innych specjalistów, można zastosować nowe, minimalnie inwazyjne techniki w celu zatrzymania pacjenta i poprawy jego zadowolenia. Co więcej, można tego dokonać bez dodatkowych wydatków marketingowych, które zwykle wiążą się ze zdobywaniem nowych pacjentów.

REPAIR Perio™

Skutecznie pomagaj swoim pacjentom periodontologicznym

Procedura REPAIR Perio™ została opracowana przez periodontologów jako minimalnie inwazyjna opcja leczenia pacjentów z chorobami przyzębia. Wykorzystując lasery Waterlase i opatentowaną radialną końcówkę Perio Tip™ (RFPT), REPAIR Perio™ zapewnia bezpieczny, skuteczny i akceptowany przez pacjentów protokół leczenia laserowego.

  • Minimalnie inwazyjny protokół poparty dowodami klinicznymi i badaniami naukowymi
  • Większa wygoda i elastyczność w planowaniu leczenia niezależnie czy dotyczy jednego miejsca czy całej jamy ustnej
  • Uniwersalny laser YSGG idealny do wszechstronnych zastosowań klinicznych na tkankach miękkich i twardych
  • Zatwierdzony do przeprowadzania delikatnych procedur usuwania kamienia poddziąsłowego
  • Zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do przeprowadzenia zabiegów odbudowy przyczepu łącznotkankowego i nabłonkowego do powierzchni korzenia zamiast długiego przyczepu nabłonkowego na powierzchni cementu korzeniowego

REPAIR Implant™

Obecnie skuteczna walka z peri-implantitis jest ważniejsza niż kiedykolwiek

Procedura REPAIR Implant™ zapewnia klinicystom naukowo zaawansowaną metodę pomocy w przypadku rosnącego zagrożenia peri-implantitis. Wykorzystując laser Waterlase i opatentowane końcówki Radial Firing Perio Tip™ (RFPT) oraz Side Firing Tip™ (SFT), REPAIR Implant™ zapewnia minimalnie inwazyjny I łatwy sposób pracy z implantami tytanowymi.

  • Łatwy dostęp poddziąsłowy do powierzchni implantu i rowków gwintu bez odseparowywania płatu
  • Większa elastyczność w planowaniu leczenia niezależnie czy dotyczy jednego miejsca czy całej jamy ustnej
  • Połączenie wody chłodzącej i wiązki lasera skutecznie oczyszcza powierzchnię implantu bez jego uszkadzania i podnoszenia temperatury wszczepu
  • Delikatnie usuwa tkankę ziarninową obecną przy peri-implantitis

Wideo:

Clinical Animation: REPAIR Perio with Waterlase

Clinical Animation: REPAIR Implant with Waterlase

REPAIR Perio with Waterlase – patient education

Non-surgical perio with Waterlase
step by step

Osseous crown lengthening with Waterlase
step by step

‘Versatile Management of Periodontal Conditions’ by Dr. Samuel Low

REPAIR Perio using a Waterlase iPlus

Calculus removal procedure video

Tori Removal procedure video

Periodontal Root Planing procedure video