Zdejmowanie koron i licówek

Usuń korony i licówki w czasie 5 minut lub krótszym!*

  • Jedyny laser zatwierdzony przez FDA do usuwania koron i licówek!
  • Zyskaj 30 minut swojego cennego czasu! Usuń licówki w <1 minutę, korony <5 minut!
  • Wyeliminuj nadmiar ciepła podczas cięcia wieloma drogimi diamentami!
  • Możliwość ponownego zacementowania zdjętej licówki lub korony!

Wideo:

Veneer Removal with Waterlase
Courtesy of Dr. Patrick Broome

Crown Removal with Waterlase
Courtesy of Dr. Howard Golan

FAQ:

Korony z tlenku cyrkonu to ceramika! Zatem jest to skuteczna metoda w przypadku cyrkonii, cyrkonu zmieszanego z krzemianem litu, krzemianem/dikrzemianem litu. Cyrkon powszechnie jest uważany za metal.

Skuteczność lasera przetestowana i potwierdzona na materiały: porcelana skaleniowa, cyrkon w całości/cyrkonia, tlenek cyrkonu warstwowego (tj. tlenek cyrkonu topiony porcelaną), dwukrzemian litu, szkło leucytowe.

Skuteczność lasera przetestowana i potwierdzona na cementy: kompozytowe, glass ionomer modyfikowany żywicą, szkło ionomer.

Porcelany P.F.M. lub ceramiki stopionej z metalem, pełnych metali, cementów z tlenków metali. Jeżeli natychmiast podczas użycia lasera pojawi się bardzo jasne światło, należy przerwać zabieg i przejść na techniki usuwania mechanicznego.

Wszystkie powyższe materiały można usuwać stosując te same ustawienia. Jedynym czynnikiem, który robi różnicę jest grubość materiału. Grubsze korony/licówki potrzebują więcej czasu. Cieńsze materiały wymagają niższych ustawień. Cieńsze materiały są również bardziej podatne na pękanie. Podczas usuwania upewnij się, że cała powierzchnia korony/licówki została poddana działaniu lasera. Cement jest tak silny, że jeżeli choćby jeden kawałek wielości główki od szpilki cementu zostanie pominięty, może nadal trzymać koronę/licówkę. Nakładające się pokrycie/radiacja jest najlepsza. Wypróbuj końcówkę MZ8 lub większą.